نقشه سايت " دماوندنامه "

1. صفحه نخست

2. معرفي

3.دماوند در يك نگاه

4.دفتر ميراث مكتوب

5.جغرافياي طبيعي

1-5.آب

        -  آب هاي زيرزميني

        -  آب هاي سطحي

2-5.اقليم 

3-5.باد و گلباد

4-5.بارش

5-5.توپوگرافي

6-5.حيات وحش

7-5.دشت

8-5.دما

9-5.رطوبت نسبي

10-5.رودخانه

11-5.زمين شناسي

12-5.گياه شناسي

13-5.نام كوه هاي دماوند

14-5. ناهمواري

15-5.هوا

16-5. كوه دماوند

      دماوند، سكونت گاه 20 هزار ساله انسان

        مراقب باشيد دماوند از دست نرود

        كوه دماوند در نگاه سفرنامه ها و متون تاريخي

        اولين پژوهش جامع علمي و فرهنگي درباره دماوند

        - دماوند، خاستگاه اساطيري ايران زمين

6.تاريخ

0-6. پيش درآمدي بر تاريخ دماوند

1-6.دماوند در سفرنامه

        - خاطرات ميرزاحسين ديوان بيگي

        - جاجرود به روايت مطلع الشمس و مرات البلدان

        - دماوند در سفرنامه ابودلف (قرن چهارم هجري)

        -  سفرنامه كلودآنه ، روزنامه نگار فرانسوي

        -  سفرنامه دكتر هينريش روگش

        -  خاطرات افضل الملك

2-6.دماوند در دوران هاي تاريخي تا قاجار

         دماوند در دوران قبل از تاريخ

         دماوند در دوران بعد از تاريخ (قبل و بعد از اسلام)

3-6. دماوند در دوران مشروطه

4-6. دماوند در دوران ملي شدن صنعت نفت

        - مذاكرات مجلس شوراي ملي 29 بهمن 1328

        - مذاكرات مجلس شوراي ملي 15 آبان 1331

        - مذاكرات مجلس شوراي ملي 18 ارديبهشت 1331

        - مذاكرات مجلس شوراي ملي 8 خرداد 1331

        - مذاكرات مجلس شوراي ملي 7 خرداد 1332

        -  نقش خاندان جلالي موسوي در بيداري مردم منطقه دماوند

        دماوند در نهضت ملي شدن صنعت نفت

5-6. دماوند در دوره نهضت امام خميني (ره) (57-42)

        خاطرات انقلاب

         نقش روحانيون مبارز در شكل گيري انقلاب در دماوند

        نقش شخصيت هاي دماوندي در قيام 15 خرداد به بعد

        روزشمار انقلاب اسلامي در دماوند

        زمينه هاي انقلاب اسلامي در دماوند و محلات و روستاها

        ياد ياران سفركرده بخير

        انجمن كاوشهاي ديني وعلمي

6-6. دماوند در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي

7-6. دماوند در كاوش هاي تاريخي

         - كاوش هاي باستان شناسي محوطه تاريخي وليران

         - وضعيت پوشش گياهي و جانوري محوطه باستاني وليران

8-6. آثار ثبت شده تاريخي

         -  مسجد جامع عتيق دماوند

         -  برج شبلي دماوند

9-6. بناهاي تاريخي

         بناي تاريخي امامزاده ابراهيم روستاي ايراء دماوند

         امامزاده شاه چنار (هادي و مهدي) روستاي آبعلي دماوند

10-6. جغرافيايي تاريخي

11-6. تاريخچه ادارات قديمي (اداره ثبت و ...)

         بر­­ق دماوند

         آموزش و پرورش دماوند

         اداره ثبت

12-6. دماوند در نقشه ها

13-6. انتخابات در حوزه دماوند و فيروزكوه

       - آمار نه دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دماوند

       - دو اطلاعيه از انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي

       - نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي در دماوند و فيروزكوه

7. فرهنگ

1-7. دين و مذهب

2-7.زبان

        زبان و فرهنگ مازندراني در كوهپايه هاي دماوند

        - گويش دماوندي

3-7.امامزادگان

         امامزادگان زن دماوند

         امامزادگان دماوند

         دل بردگان دماوند (نگاهي گذرا به امامزادگان شهرستان دماوند)

4-7. مشاهير و مفاخر

         علما و قضات محله قاضي دماوند

         فرزانگان دماوند در آثار علامه شيخ آقابزرگ تهراني

         طرحنامه مفاخر و مشاهير دماوند

         مفاخر و مشاهير دماوند در گذر تاريخ

         علما تا قرن 12 هجري

          شعراي قديم

 • نورس دماوندي
 • قربي دماوندي
 • صهباي دماوندي
 • شجاعي دماوندي ( معروف به سيف الحكماء)
 • ملا محمد زمان بن ملا محمود(معروف به اثر)
 • سلكي دماوندي
 • بابا اصلي دماوندي
 • محمد نقي دماوندي(معروف به صهبا)
 • مولانا سائل آهي دماوندي
 • تامجي دماوندي
 • باقي دماوندي(عبدالباقي)
 • فكري دماوندي
 • شهرت دماوندي(معروف به بندي)
 •  الهامي دماوندي
 • نشاطي دماوندي(معروف به پيوزي حاج محمد)
 • وصلي ساراني
 • احمد دماوندي
 • افضل ساراني
 • خواجه اديب شريف الدين دماوندي

         -   هنرمندان قديم

             خوشنويس:

 • محمد بن علي بن سيف
 • خواجه مصطفي بن جمال الدين طاووس
 • خواجه محمد بن خواجه جلال الدين دماوندي
 • ابراهيم بن سيخ جان دماوندي(نستعليق)
 • محمود قيس بن نعمت الله دماوندي(كتيبه نگار)
 • مراد علي بن حسين دماوندي(كتبه نگار)
 • يوسف دماوندي(نستعليق)
 • حسين دماوندي(نستعليق)
 • جعفر دماوندي(نستعليق)
 • ميرزابيك بن قلي دماوندي
 • محمد مرتضي بن محمدرضا دماوندي
 • محمد علي بن شجاع دماوندي
 • عبدالخالق بن محمود دماوندي
 • مالك علي بن محمود دماوندي
 • استاد عبدالله دماوندي
 • علي بن فتح الله دماوندي
 • شيخ جان بن ابراهيم دماوندي
 • استاد محمد مقيم بن استاد ابراهيم
 • محمد مقيم بن معضود علي دماوندي
 • شعبان بن محمد باقر دماوندي
 • اسماعيل دماوندي
 • محمد بن علي اكبر دماوندي
 • محمد باقر دماوندي
 • ابن امير علي رستم ملك اشرف دماوندي
 • محمد جعفر بن ملا محمدحسين دماوندي
 • محمد حسين دماوندي(كاتب قرآن- نستعليق)

         علماي معاصر 13 و 14 هجري

             قرن 13:

             قرن14:

 • سيد احمد لوماني(زواري طباطبايي)
 • مولي محمد بن مولي علي دماوندي معروف به معرّب
 • سيد احمد اسماعيل گته ميري مرعشي دماوندي(مرانك)
 • سيد جعفر بن سيد احمد بن اسماعيل(مرانك)
 • مولي محمد حسين مقتدي
 • ولي محمد رضا دماوندي
 • سيد ابراهيم دماوندي(شاگرد ميرزاي شيرازي اول)
 • شيخ ابوالقاسم اين نجفقلي دماوندي
 • مولانا شيخ محمد علي سياهرودي
 • شيخ ابوالقاسم مرائي دماوندي
 • شيخ احمد داوودي چالكائي
 • سيد محمد تقي بن عبدالمطلب حسيني تنكابني
 • سيد ابوالحسن جلالي شاندشتي
 • سيد محمد باقر جلالي شاندشتي
 • سيد جمال الدين مجد
 • شيخ عبدالله دماوندي
 • شيخ حسين مرندي

       -  فرزانگان و فرهيختگان معاصر دماوند

        فرهيختگان دانشگاهي:

        اساتيد ادبي و شعرا:

        هنرمندان:

        خيرين:

        مداحان:

5-7. دماوند در اشعار فارسي و اشعار دماوندي

        -  منتخبي از اشعار شعراي معاصر دماوند

        -  با شاعران قديم دماوند

        -  شعرهايي با لهجه دماوندي

        -  دماوند در اشعار فارسي

6-7. آداب و رسوم مردم دماوند

        -  جلوه هاي حماسه حسيني در كيلان

        -  آداب و رسوم مردم دماوند

7-7. خاطرات

        دماوند، پناهگاه مظلومان تاريخ

       - خاطرات شفاهي "حاج احمد كرماني"

       - خاطرات يك معلم مهاجر ( آقاي سعيد وزيري)

8-7.دفاع مقدس

       - نگاهي به موزه دفاع مقدس شهرستان دماوند

       - خاطرات

       - شهداي دماوند

       - دماوند در دوران جنگ تحميلي

        - معرفي كتاب

 • جشن حنابندان
 • آقاي اسدي
 • سجده بر آسمان
 • پشت ميله هاي رمادي
 • امين مرد خانه مي شود

       - گفتگو

        - عكس

              * آبسرد
              * آبعلي
              * آردينه
              * آرو
              * آيينه ورزان
              * ايرا
              * اوره
              * احمدآباد
              * اهران
              * اتحاد
              * بولان
              * بومهن
              * بيدك
              * پرديس
              * جابان
              * جورد
              * جيلارد
              * چشمه اعلا
              * چنار غرب
              * حصار
              * خسروان
              * دشت مزار
              * دشتبان
              * دشتك
              * دهنار
              * روح افزا
              * رودهن
              * زان
              * زيارت
              * سادات محله
              * ساران
              * سربندان
              * سيدآباد
              * شلمبه
              * شهرك اماميه
              * فاجان
              * كاجان
              * كالدشت
              * كريتون 
              * كلاك
              * كوهان
              * كهنك
              * كيلان
              * گرمابسرد
              * گلخندان
              * گلدشت
              * گيلاوند
              * لومان
              * مبارك آباد 
              * محله چالكا
              * محله درويش
              * محله فرامه
              * محله قاضي
              * مرا
              * مرانك
              * مشا
              * مومج
              * مهرآباد
              * وادان
              * وسكاره
              * هوير
              * يهر

9-7. گفتگو

        -  دانشمند ذوالفنون

        -  مسعود نصرتي؛ نويسنده ، محقق و پژوهشگر آثار دماوند

        -  حاج عيسي هاشمي ، پدر شهيد جواد هاشمي

         -  حاج صديقي ، پدر دو شهيد

10-7. نام دماوند

11-7. اماكن آموزشي و فرهنگي شرق استان تهران

 8.اقتصاد

1-8. كشاورزي

2-8.دامپروري

3-8.صنايع و معادن

4-8.سيماي اقتصادي اجتماعي

9.جاذبه هاي گردشگري

1-9.طبيعي

        - دماوند در تصاوير

        - شهر دماوند

        - شهر كيلان

        - روستاي زيارت

        - روستاي ساران

        - چشمه آبعلي

        - غار رودافشان

        - چشمه اعلا

        - درياچه تار، سوگلي دماوند

        - جاذبه هاي طبيعي - توريستي دماوند در يك نگاه

        - ثبت 3 منطقه در استان تهران به عنوان آثار طبيعي - ملي

2-9. تاريخي

3-9. صنايع دستي و سوغات دماوند

        - بام ايران زمين

        - صنايع دستي و سوغات

10. تقسيمات جغرافيايي

1-10.شهرها و بخش ها

        - مقدمه

        -  شهرها

        - بخشها

2-10.دماوند در آيينه آمار

        -  جدول جمعيت شهري

        -  جدول 5

        -  جدول 4

        -  جدول 3

        -  جدول 2

        -  جدول 1

        -  آمار

3-10.نقشه شهرستان

        -  نقشه شهرستان 

        -  نقشه شهرستان

        - نقشه شهرستان 

        - نقشه استان تهران

4-10.نام شناسي مكان ها

        -    روستاي قائم محله آبعلي

        -    آيينه ورزان

        -    آبعلي

        -    چنار غرب

        -    اهران

        -    كريتون آبعلي

        -    خرمدره

        -    مرا

        -    مشا

        -    دشتك دماوند

        -    جورد رودهن

        -    مبارك آباد رودهن

        -    اوره

        -    جيلارد

        -    وليران و اصطلك

        -    اتابك بالا و اتابك پايين

        -    شلنبه

        -    آبسرد

        -    تاسكين

        -    حصارين

        -    وادان

        -    كيلان

        -    چنار شرق

        -    احمد آباد

5-10. ادارات و دانشگاهها

 

1- فرمانداري دماوند

2- دفتر امام جمعه دماوند

3- شهرداري دماوند

4- شهرداري رودهن

5- شهرداري كيلان

6- شهرداري آبسرد

7- شهرداري آبعلي

8- اداره آموزش و پرورش دماوند

9- اداره آموزش و پرورش رودهن

10- اداره اوقاف و امور خيريه

11- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

12- اداره تبليغات

13- سپاه پاسداران

14- اداره اطلاعات

15- بنياد شهيد و امور ايثارگران

16- اداره ورزش و جوانان: دماوند

                                      رودهن

17- دادگستري : دادستاني

                          دادگاه انقلاب

                          شوراي حل اختلاف

18- نيروي انتظامي: پاسگاه دماوند

                               پاسگاه گيلاوند

                               پاسگاه رودهن

                               پاسگاه آبسرد

                               پاسگاه كيلان

                               پاسگاه جابان

                              پاسگاه راهنمايي و رانندگي

19- جهاد كشاورزي

      1-19- منابع طبيعي

20- اداره بهزيستي

21-اداره برق: دماوند

                     رودهن

22- اداره آب و فاضلاب: دماوند

                                   رودهن

                                   روستائي

                                   امور آب

23- اداره گاز

     1-23- ناحيه نفت

24- اداره مخابرات: دماوند

                            رودهن

     1-24- اداره پست

25- تامين اجتماعي: دماوند

                               رودهن

26- مسكن و شهرسازي

27- بنياد مسكن انقلاب اسلامي

28- اداره تعاون، كار و امور اجتماعي

29-  اداره تعاون روستائي

30- اداره بهداشت و درمان

31- پزشك قانوني

32- بيمارستان سوم شعبان

33- بيمارستان حضرت فاطمه (س)

34- جمعيت هلال احمر

35- دامپزشكي

36- كميته امداد امام خميني: دماوند

                                             رودهن

37- اداره دارائي: دماوند

                          رودهن

38- اداره ثبت اسناد و املاك

39- اداره ثبت احوال

40- اداره صنعت، معدن و تجارت

41- شوراي آرد و نان

42- تعزيرات

43- بخشداري مركزي دماوند

      1-43- دهداري آبسرد

      2-43- دهداري وادان

      3-43- دهداري مراء

      4-43- دهداري سربندان

44- بخشداري رودهن

      1-44- دهداري آبعلي

      2-44- دهداري مهرآباد

45- بنياد پانزده خرداد

46- سهام عدالت

47- اداره راه و ترابري: دماوند

                                 رودهن

48- زندان دماوند

 •  حوزه هاي علميه

1- حوزه علميه برادران امام صادق (ع) دماوند

2- حوزه علميه خواهران حضرت معصومه (س) دماوند

3- حوزه علميه خواهران الزهرا (س) بومهن

4- حوزه علميه برادران بومهن

 • دانشگاه ها

1- دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

2- دانشگاه آزاد اسلامي دماوند

3- دانشگاه پيام نور دماوند

4- دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد دماوند

5- دانشگاه آزاد اسلامي آبسرد

 • خبرگزاري ها و مطبوعات

1- نشريه رهاورد

2- نشريه كوهپايه آبسرد

3- نشريه پيام البرز

4- خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)

5- واحد مركزي خبر

6- خبرگزاري فارس

7- خبرگزاري مهر

8- خبرگزاري كار (ايلنا)

9- خبرگزاري دانش آموزي (پانا)

6-10. دماوند و همسايگان

11. نقشه سايت

12. كتاب هاي الكترونيكي

        - دماوند، خاستگاه اساطيري ايران زمين

13.مقالات

        - سرمقاله هاي ره آورد

        - مقالات

14.تصاوير و اسناد

15.ارسال به سايت

16.پيوندها

1-16. ادارات و دانشگاه ها

        - جهاد كشاورزي شهرستان دماوند

        - دانشگاه علمي كابردي دماوند

        - شهرداري آبسرد

        - هيئت كوهنوردي شهرستان دماوند

        - دوستداران آب معدني دماوند

        - بخشداري رودهن

        - معاونت پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش دماوند

        - فرمانداري دماوند

        - شهرداري دماوند

        - شهرداري رودهن

        - آموزش و پرورش دماوند

        - آموزش و پرورش رودهن

        - دانشگاه ارشاد دماوند

        - دانشگاه پيام نور دماوند

        - دانشگاه آزاد اسلامي دماوند

        - دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

        - اداره ورزش و جوانان دماوند

        - دفتر امام جمعه دماوند

2-16. وبلاگ ها و سايت هاي شخصي

        - حاجي حسيني (دماوند، خاستگاه اساطيري ايران زمين)

        - محمود ناظري(سينما)

        - محمد دماوندي نيا (شب آبي)

        - م-اسماعيلي(فاجان)

        - محمود آقاجاني (گويش كلوني)

        -حسن گل محمدي

3-16. گروه ها

        - گروه كوهنوردي فراز دماوند

        - گروه كوهنوردي سيمرغ دماوند

        - بانك اطلاعات دماوند

        - مشكلات (وبلاگ جامع قرآني شهرستان دماوند)

        - انجمن سينماگران جوان دماوند

        - هيات كوهنوردي دماوند

        - اوقات شرعي دماوند

        - ويكي پدياي شهر دماوند

        - ويكي پدياي كوه دماوند

        - پستو (زبان دماوندي)

4-16. موسسه فرهنگي امام رضا (ع)

         - دماوندنامه

         - مجتمع فرهنگي معصوميه (س)

         - هفته نامه فرهنگي اجتماعي رهاورد

5-16. سايت هاي اطلاع رساني

       -پورتال خبري و تحليلي دماوند آنلاين

         - نگين كيلان

17.تماس