شهيد شيخ مهدي شاه آبادي 

مربي دلسوز جوانان

از سال 54 به بعد مسجد فاطميه ، دره تيزآبا، درياچه تار و كوه و دشت ، مناطق شمالي دماوند از محله درويش ، روح افزاء ، دشتمزار، اوره و ... شاهد حضور مردي والا، فعال ، علاقمند به جوانان و پرشور را بياد دارند كه چگونه براي تربيت جوانان و  نوجوانان سر از پا نمي شناخت و دوشادوش جوانان فعاليت مي كرد، كلاس مي گذاشت. كوه مي رفت، ورزش مي كرد و آنان را با معارف ناب اسلامي و شيعي آشنا مي كرد.

ما هنوز بياد داريم در راه درياچه تار با شوخي و مزاح هاي خودجانمان را نوازش مي داد و با ياد ائمه اطهار (ع) قلب و روحمان را عطرآگين مي نمود.شايسته است اين خاطرات قشنگ و زيبا بازخواني گردد و به روي صفحات جاري گردد و براي آيندگان به يادگار بماند.

با پيگيري شهيد شاه آبادي تني چند از بزرگان و روحانيون به منطقه مي آمدند مانند آيت الله شاهرخي، آيت الله امامي كاشاني، حجج الاسلام ميرباقري، روشني و شاكري.