زمينه‌هاي انقلاب اسلامي در محله  اوره


محله اوره همان طور كه مستحضريد در فاصله حدود 12 كيلومتري شمال شهر دماوند بود در مسير راه اغلب محله‌هاي شمالي واقع شده و مانند ديگر محله‌ها، مردم آن در پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به نقش داشته‌اند و از برخي جهات به علت وجود افراد تحصيل‌كرده و انقلابي، فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي آن‌ها از حد محله و شهرستان فراتر بوده است. مسجد و حسينيه محليه مانند ديگر مساجد به حسينيه‌هاي فعال كشور مركز فعاليت‌هاي مذهبي و انقلابي مردم بوده‌ است.

مسجد محله اوره علت حضور عالمان متعهد و سرشناس در بين مساجد محله‌هاي ديگر مورد توجه خاص بوده است و قبل از انقلاب بزرگاني چون حجج ‌الاسلام شيخ  محمدرضا محقق  تهراني، ميرلوحي ، رئيسي اخوان معزي و سيدمحسن محمدي و طيبي و … در ايام ماه مبارك رمضان و بعضاً در طول سال به نشر علوم اسلامي و آگاهي مردم مي‌پرداختند كه هر كدام از اين افراد كه هم‌اكنون در حيات اند در مسئوليت‌هاي مهم فرهنگي و اجتماعي كشوري انجام وظيفه مي‌نمايند.

حسينيه اين محل كه از نظر قدمت و سابقه مبارزه مردم آن  امنيه هاي زمان رضاشاه ملعون مواردي از آن هنوز در ميان مردم مطرح است و در قبل از انقلاب سخنراناني همچون حجج‌الاسلام آقايان علي حجتي كرماني، اخوان معزي، سيدحسين رضوي، دكتر فقيهي، شمس، دكتر آقايي، شمس‌الديني  و هاشمي و … در جهت رشد و آگاهي سياسي مردم اين محل سخنراني و فعاليت داشتند.

بعد از شهادت آقامصطفي فرزند امام خميني (ره) اولين و پرشكوه‌ترين مراسم به مناسبت بزرگداشت شهادتشان در سطح شهرستان دماوند توسط اهالي اين محل و در اين حسينيه برگزار گرديد. مسئولين فرهنگي محل كه بعضاً عضو هيئت امناي حسينيه‌  بوده، ادارة شهرباني و ساواك آن زمان را در مقابل كار انجام شده قرار دادند و قبل از جلوگيري، اطلاعيه مراسم چاپ و منتشر گرديده بود و چون اطلاعيه منتشر شد ممانعت برگزاري آن از نظر وجهة مردمي كمي مشكل بود كه بالاخره مراسم باشكوه تمام برگزار گرديد.

سخنران اين مجلس با هماهنگي آقاي قاسم تبريزي بود با اسم مستعار حجت‌الاسلام هاشمي در مجلس به افشاگري رژيم پهلوي پرداخت. اين مراسم است از نظر حضور مردم و احساسات مردمي و سخنراني پرشور آن در آن وقت از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بود و درست چند روز بعد از مجلس اولي كه در تهران به همين منظور گرفته شد برپا گرديد. بعد از اين سخنراني ابهت نظام شاهنشاهي هرچه بيشتر در منطقه فروريخت و مبارزه با پشتوانه و اميد بيشتر به فعاليت خود ادامه دادند و  چيزي از اين مراسم نگذشته بود كه يكي از معتمدين كه در شهرباني آن موقع تعهد سپرده و بعد از سخنراني هم تهديد شده بود آقاي حاج رحمت نصيري بود كه در دماوند دستگير و و مورد ضرب و شتم برخي از مأموران شهرباني قرار گرفت و با حركت دسته‌جمعي معتمدين شهر دماوند جهت آزادي ايشان و برخي افراد ديگر، بالاخره در زندان شهرباني آزاد شدند. جوانان اين محل جهت نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي، هيئتي تشكيل دادند با نام هيئت الجواد كه حدود 28 نفر عضو داشت و با تشكيل جلسات در اجراي مراسم باشكوه محرم نقش مؤثري در آن زمان ايفا مي‌نمودند اين هيئت چون با نام الجواد فعاليت مي‌كرد ساواك با هيئت الجواد تهران آن را مرتبط دانسته‌اند  و نسبت به اعضا و فعاليت‌هاي آن حساس شده بود پس از احضار آن‌ها و تحقيقات به اين نتيجه مي‌رسيدند كه ارتباطي با هيئت الجواد تهران ندارند.

بزرگان اين محل هميشه پشتيبان جوانان بودند و سعي مي‌كردند در مسائل سياسي، خودشان را سپر بلاي جوانان قرار دهند اگر مشكلي در اين موارد پيش مي‌آمد با تدبير و همكاري آنان حل مي‌كردند.

فعاليت‌هاي چشمگير برخي از اهالي محل به ويژه پس از برگزاري مراسم بزرگداشت شهادت آقا  مصطفي خميني ، باعث شد كه شهرباني وقت ، ايست هاي  بازرسي خود را اغلب در سه راهي جاده اوره به چشمه اعلاء مستقر مي‌كردند و افرادي كه از قبل شناسايي شده را دستگير و مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند تا به قول خود زهره چشمي از آن‌ها بگيرند.

برخي از جوانان اين محل در بعضي از هيئت‌هاي  سياسي كشور در تهران حضور جديد داشته واز طريق  آنان اعلاميه‌هاي حضرت امام خميني (ره) و كتاب‌هاي آگاهي بخش آن زمان به منطقه ارسال و توزيع مي‌گرديد و برخي از جوانان محل با شعار نويسي و  توزيع اعلاميه‌ در محل و اطراف ، مأموران ساواك مرا به ستوه آورده و هر چه تلاش مي‌كردند نمي‌توانستند از حركت آن‌ها جلوگيري نمايند.

 جوانان اين محل با فعالان سياسي شهر و اطراف در تماس و در جلسات آن‌ها حضور داشته و زمان تشريف‌فرمايي حضرت امام مانند بقيه جوانان انقلابي شهر در كميته انتظامات ورود حضرت امام خميني  (ره) در بهشت‌زهرا حضور داشتند و در راه‌پيمايي‌هاي مهم تهران 16 و 17 شهريور و محرم و … و درگيري‌هاي 21 بهمن 57 شركت فعال داشتند.

در زمان انقلاب براي حفظ دستاوردهاي آن با ديگر انقلابيون در حراست از اماكن حساس از جمله مركز اسناد انقلاب اسلامي فعلي حضور داشتند. در زمان غائلة كردستان و سخنراني حضرت امام خميني (ره) همگي افراد محل كفن پوش و با پاي پياده، از اوره تا شهر دماوند و راه‌پيمايي كرده و آمادگي خود را جهت حضور در كردستان و برخورد با اشرار اعلام داشته‌اند و جمعي بعد از آن به منطقه كردستان اعزام شدند و در صحنه‌هاي دفاع مقدس مانند ديگر مردم انقلابي، چه از نظر مالي و چه جاني آنچه در توان داشتند تقدير كردند.

و ما مفتخريم به حضور در صحنه‌هاي انقلاب و جبهه و جنگ و به شهداي عزيزمان هند جان احسان محسن شيخي ها،  جعفر خليلي ‌ها و …

اين همه شور و عشق از مكتب عاشوراي حسيني است كه نداي هل من ناصر ينصرني اباعبدالله از حلقوم هاي حسين هاي  زمان را با گوش جان و دل پذيراييم و ظهور منجي عالم بشريت مهدي عزيزمان را آرزو داريم.