مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران:
سه منطقه در استان تهران به عنوان آثار طبيعي- ملي به ثبت رسيد

سبزپرس- گروه محيط طبيعي- سه منطقه تنگه واشي فيروزكوه، درياچه هاي تار و هوير در دماوند و غار رودافشان در منطقه اي بين شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه، به عنوان آثار طبيعي- ملي به ثبت رسيدند.

 رسول علي اشرفي پور، مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران با بيان اين كه يكي از مهمترين اهداف سازمان حفاظت محيط زيست ارتقا سطح كمي اين مناطق در كشور است،‌ گفت: در همين راستا، سه منطقه طبيعي منحصر به فرد، شامل منطقه تنگه واشي فيروزكوه، درياچه هاي تار و هوير در دماوند و غار رودافشان در منطقه اي بين شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه مورد توجه مطالعات كارشناسي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از انجام بررسي هاي كارشناسي و نشست هاي بين دستگاهي، اين سه منطقه طبيعي منحصر به فرد به عنوان آثار طبيعي- ملي جمع بندي و پيشنهاد رسمي آن در دور سوم هيئت دولت به استان تهران از سوي اين اداره كل داده شد و خوشبختانه مورد توجه و جز مصوبات سفر دولت به استان قرار گرفت كه با پيگيري هاي بعدي خوشبختانه طي چند روز گذشته اين سه منطقه به عنوان آثار طبيعي- ملي در روزنامه رسمي كشور ثبت شد.

  • ويژگي هاي آثار طبيعي- ملي در استان تهران

علي اشرفي پور ويِژگي هاي مناطق ثبت شده را اينگونه توضيح داد: اين سه منطقه اي كه به عنوان اثر طبيعي- ملي ثبت شدند، تنگه واشي فيروزكوه با آبشار و دشت زيبايي كه دارد در حدود 9 كيلومتري روستاي جليزجند فيروزكوه قرار دارد كه وسعتي حدود سه هزار و 650 هكتار آن تحت عنوان اثر طبيعي- ملي تنگه واشي ثبت شده است.

او ادامه داد: درياچه تار و هوير در دماوند با وسعتي نزديك به 550 هكتار، داراي آب و هواي سرد در فصول پاييز و زمستان و آب و هواي معتدل در بهار و تابستان است و غار رودافشان كه در 500 كيلومتري جنوب شرق شهرستان دماوند واقع گرديده و اين غار در سال 88 در كميته غارشناسي مورد توجه قرار گرفت.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران، دهانه غار رود افشان را در ارتفاع 1800 متري از سطح دريا و در يك گودي بزرگ به قطر 100 متر دانست و گفت: طول غار تا آنجايي كه شناخته شده، در حدود 800-700 متر از فضاي داخلي آن است و ارتفاع غار حدود 15 متر و عرض آن يك تا شش متر است.

او غار رود افشان را يك غار آبي- خشكي معرفي كرد كه داراي ساختار آهكي استالاكتيك و استالاكميت است.

علي اشرفي پوردرباره اراضي ملي و طبيعي در استان تهران گفت: استان تهران يك ميليون و 881 هزار و 540 هكتار وسعت دارد كه از اين ميزان، يك ميليون و 530 هزار هكتار آن اراضي ملي و طبيعي است و به عبارتي، 81.3 درصد مساحت استان را اراضي ملي- طبيعي تشكيل مي دهد.

او ادامه داد: مساحت مناطق چهارگانه تحت مديريت استان قبلا 480 هزار و 910 هكتار بود كه با افزودن اين سه منطقه اخير به عنوان اثرهاي طبيعي- ملي، چهار هزار و 203 هكتار ديگر به مناطق تحت مديريت استان اضافه شد و جمع مناطق تحت مديريت چهارگانه استان به رقم 485 هزار و 113 هكتار رسيده است كه اين عدد 25 درصد كل مساحت استان و 31.7 درصد مناطق طبيعي- ملي استان را شامل مي شود.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران مناطق شكار ممنوع استان را حدود 220 هزار و 560 هكتار اعلام كرد و گفت: اين مناطق، شامل منطقه شكار ممنوع كاوده فيروزكوه، سفيدكوه دماوند و منطقه شكار ممنوع لار، هم جوار پارك ملي لار است كه اگر مناطق شكار ممنوع را هم به مناطق چهارگانه تحت مديريت استان اضافه كنيم، مساحتي حدود 643 هزار و 152 هكتار از عرصه هاي طبيعي استان، مستقيما تحت حفاظت و مديريت اين اداره كل قرار داردكه اين سطح 34.2 درصد مساحت كل استان و 42 درصد مساحت اراضي طبيعي- ملي را در بر مي گيرد.

  • تنوع زيستي در مناطق چهارگانه منحصر به فرد است

علي اشرفي پور درباره تنوع ريستي جانوري و گياهي در مناطق چهارگانه تحت مديريت محيط زيست استان گفت: تنوع زيستي منحصر به فردي اعم از جانوري و گياهي در مناطق چهارگانه تحت مديريت محيط زيست استان وجود دارد.

او ادامه داد: از 160 گونه پستاندار شناخته شده، در زيستگاه هاي طبيعي استان تهران حدود 60 گونه پستاندار قابل مشاهده است كه شايد بتوانيم از پلنگ، خرس، قوچ و ميش، كل و بز، آهو و سياه گوش به عنوان مهمترين آنها نام برد و از حدود 500 گونه پرنده شناخته شده حدود 250 گونه پرنده مانند كبك دري، كبك، عقاب طلايي، تيهو، شاهين، دليجه، بالابان، سارگپه، هما و ... مي توان نام برد.

علي اشرفي پور از وجود 23 گونه خزنده در استان نام برد و گفت: 23 گونه خزنده مانند افعي البرز، گرزمار، آگاما و دو گونه دوزيست مانند لاك پشت در استان شناخته شده است.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران، اين ايتان را از نظر پوشش گياهي داراي حدود 1500 گونه گياهي شناخته شده دانست و اين گونه هاي گياهي را سرمله و گون و بابونه و آويشن و باريجه و كما و گل گاو زبان و زرشك و بو مادران و گل گندم و شير بيان و كلاه مير حسن و زنبق صحرايي و ارس و بادام و پسته معرفي كرد.

  • مديريت مناطق اهميت دارد

علي اشرفي پور مديريت مناطق چهارگانه تحت مديريت استان را حائز اهميت دانست و گفت: اين مناطق به دليل ويژگي هاي طبيعي و منحصر به فرد هميشه مورد توجه مردم بوده و هستند و حضور و فراواني مردم در ايام تعطيلات براي تفريح در اين مناطق قابل توجه است و تنها ثبت اثر طبيعي- ملي كفايت كار مديريت اين مناطق را نمي كند.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران معتقد است كه زماني موفق به حفظ اين داشته هاي طبيعي ارزشمند خواهند بود كه براي خواسته و مطالبات مردم در استفاده تفريحي از اين مناطق احساس مسئوليت كرده و داراي طرح و برنامه باشند.

او تاكيد كرد: تجربه نشان داده است كه بسنده كردن به امكانات پراكنده دستگاه هاي دولتي كه گاها با تناقض هاي قانوني و پارادوكس هاي اجرايي همراه است، نمي توان زير ساخت هاي لازم كه از سويي در خور حفاظت از اين مناطق باشد و از سوي ديگر ظرفيت هاي گردشگري منطقه را پاسخگو باشد، فراهم كرد.

در پايان، علي اشرفي پور درباره برنامه هاي آينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران به سبزپرس گفت: در آينده بعد از ثبت اين مناطق، اين اداره كل مصمم است كه در چارچوب قوانين و ضوابط و استفاده از ظرفيت هاي قانوني كارگروه هاي تخصصي در سطح استان و با كمك بخش هاي توانمد دلسوز سازمان محيط زيست كشور و با برنامه، شرايط مهندسي حفاظت و بهره برداري معقول اين مناطق را فراهم ساخته تا از وضعيت اسفباري كه هم اكنون برخي از اين مناطق دچار آن هستند جلوگيري شود.