زمينه هاي انقلاب در سربندان

سربندان، انقلاب وارتباط با روحانيت

  • الف – نقش و حضور مردم حجت الاسلام والمسلمين شيخ عباس ترابي گلپايگاني
  1. ايشان به مدت 30 سال از طرف بيت حضرت آيت ا... العظمي بروجردي و پس از رحلت آيت الله بروجردي از طرف بيت آيت العظمي گلپايگاني با سربندان و مردم آن ديار ارتباط داشتند.
  2. ايشان مدت 10 سال بطور دائم در سربندان از سالهاي 36 به بعد ساكن بوده اند و به فعاليتهاي  تبليغ ديني و ارشادات اخلاقي و معارف اسلامي مي پرداختند. از جمله فعاليت هاي حجت الاسلام ترابي بازسازي مسجد سربندان بود كه به شكل آبرومندي دراختيار مردم قرار گرفت.

در جريان نهضت و قيام امام خميني (ره) در سال 1322 عليه كاپيتولاسيون و لايحه ششگانه محمدرضا پهلوي مرحوم ترابي با مواضع انقلابي در حد نهضت مردم روشنگري مي كردند و مردم را با تفكر و جريان نهضت امام خميني (ره) آشنا  مي نمودند. ايشان در بيداري و آگاهي دادن به مردم نقش بسيار موثر داشتند.سالهاي 45 به بعد به علت بيماري برونشيت به تهران عزيمت نموده و فقط در ماههاي محرم و صفر و ماه رمضان در سربندان حضور پيدا مي كردند.

  • ب- نقش و حضور حجت الاسلام والمسلمين صفدري

1. در سال 1351 مردم سربندان از حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني خواستند روحاني مقيم براي اين منطقه اعزام نمايد.در اين رابطه بيت آيت الله گلپايگاني ، حجت الاسلام والمسلمين صفدري را به عنوان روحاني مبلغ و مقيم سربندان معرفي كردند كه تا سال 57 در اين منطقه حضور فعال و مثمر ثمر داشتند. حاج آقا صفدري نفش فعالي در ارائه برنامه هاي مذهبي وديني داشته و در زمينه نهضت امام خميني (ره) تلاش و فعاليت مناسبي از خود به جاي گذاشتند. در محرم هاي سال 51 لغايت 57 در آگاهي دادن به مردم در خصوص ترويج تفكر امام و زمينه هاي انقلاب روشنگري خوبي داشتند.از جمله فعاليت هاي حجت الاسلام صفدري از طرف بيت آيت الله گلپايگاني ماموريتهايي به مناطق متفاوت همچون سياهكل كيلان، دوگبندان، سميرم، كردستان داشته اند.

2. در سال 52 يكي از خيرين سربندان زمين فعلي موسسه امام زمان (عج)  را در اختيار بيت آيت الله گلپايگاني جهت احداث ساختمان خانه عالم و فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي در بافت محلي گذاشت كه حجت الاسلام صفدري با كمك هاي مردم و اهالي اقدام به احداث آن نموده و به اتمام رساندند.

در دوران ساخت بناي موسسه امام زمان (عج) ساواك و عوامل رژيم سابق مخالفت هايي را آغاز كردند كه آقاي صفدري چندين بار به ساواك احضار شدند كه چرا خانه عالم ديني و مراكز فرهنگي مي سازيد به اصطلاح با مدرسه دولتي و علوم روز مخالف هستيد.از جمله چندين بار عوامل ساواك از تهران به اتهام مزاحمت براي مدرسه نزديك آن مراجعه كردند كه به تعطيلي بكشانند ولي آقاي صفدري به همراه مردم استقامت ورزيدند و با ارتباط با دفتر آيت الله گلپايگاني نهايتا اين مركز را ساختند.

خوشبختانه در حال حاضر مدرسه  جنب موسسه مذكور تبديل به حوزه علميه شده است و از امسال (1388) 60 طلبه از پايه يك الي چهار را تربيت مي نمايد. با حضور حجت الاسلام صفدري در دوران شكل گيري زمينه هاي انقلاب اسلامي تفكر امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي و حركتهاي ضد رژيم ستمشاهي كم كم شروع شد و هر چه به پيروزي انقلاب اسلامي نزديكتر مي شد مردم هم فعاليت هاي بيشتري از قبيل شركت در راهپيمايي ها و شعار دادن ها انجام مي دادند.

  • ج – نقش جوانان و هيئت مذهبي انصارالمهدي (عج)

از فعاليت هاي جوانان سربندان ساكن تهران تشكيل هيئت مذهبي انصارالمهدي (عج) سربنداني هاي مقيم تهران بود كه در زمينه فعاليت هاي مذهبي و تربيت ديني فعال بوده اند و در همين رابطه حسينيه اي را در ميدان الغدير پشت دانشگاه علم و صنعت در دو طبقه و نيم بنا نمودند كه جلسات مذهبي و حركتهاي انقلابي را درايام انقلاب اسلامي در سربندان برنامه ريزي مي كردند.به ويژه در محرم هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي كه فعاليت هاي فرهنگي و سياسي بيش از پيش بروز و ظهور مي يافت.

به همين دليل نقش جوانان هيئت  تهران در شكل گيري تظاهرات در سربندان و منطقه بسيار كاربردي بوده و كليه تظاهرات هاي مردمي در سربندان با حضور بچه هاي هيئت تهران برپا و سازماندهي مي شده كه به همراه حاج آقا صفدري فعاليت مي كردند.

  • د – حضور روحانيون در سربندان

از روحانيوني كه قبل از انقلاب در سربندان در ماه هاي محرم و رمضان حضور پيدا مي كردند مي توان از حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا عباسي فرد، حجت الاسلام والمسلمين معراجي گلپايگاني، حجت الاسلام والمسلمين محمد گلپايگاني ( رييس دفتر مقام معظم رهبرِي) ، حجت الاسلام والمسلمين رشيدپور و حجت الاسلام والمسلمين عالمي نام برد.