فهرست:

1-نام شناسي

2-امام زاده قاسم

 

1-نام شناسي:

تاسكين

« مطالب ارائه شده براساس طرح كارگاه پژوهشي نام شناسي شهرستان دماوند كه در تابستان 1382 توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دماوند در سطح كتابخانه ها برگزار گرديد، استخراج و تلخيص يافته است.»

شايان ذكر است كه اين يافته ها براساس نظرات مردمي جمع آوري شده است و كساني كه اطلاعات كاملتر و جامع تري دراختيارداشته باشند، ره آورد آمادگي دارد در شماره هاي بعدي به چاپ برساند.

موضوع: روستاي تاسكين از توابع شهر آبسرد

پژوهشگران : خانم ها محبوبه اردبيلي ، نسرين رسائي، نرگس زاهدي و زهرا بختياري از گروه پژوهشي كوثر و كتابخانه بعثت آبسرد

تحليل نام منطقه

1-     اصل تاسكين بدين صورت بوده كه مردمي  در (دهن) زندگي ميكردند و عده اي هم در (قلعه حصارك) كه فردي از اجداد كربلايي محمدعباسي مي آيد تاسكين و مردم هم كم كم از ذهن و عده اي هم ازجاهاي مختلف مي آيند در اين محل كه اسم اوليه آن «تاسين» بوده است.

2-     بعضي ها گفتند تاسكين در ابتدا ياسين بوده چون افراد قديمي ساكن دراين مكان اكثريت قرآن خوان بوده و علاقه خاصي به قرآن داشتند.

3-     به گفته بيشتر اهالي ، تاسكين در اصل ياسين بوده و به مرور زمان به تاسكين تبديل شده و « ك » آن اضافه به نظر مي رسد چون مردم زبانشان نمي چرخيد گفتند تاسكين.

4-     چون تاسكين خاك خوب و حاصلخيزي داشت به صورت تاكستان ( باغ انگور) بود عده اي مي آيند درآن ساكن مي شوند و شده تاسين و بعدها هم تاسكين.

5-     به نقل از مرحوم ملا مشتي جعفر آمده است چون امامزاده قاسم در اين محل مي باشد اسمش را گذاشتند ياسين و بعدها شده تاسكين.

زمان تاسيس يا تشكيل روستا

عقيده بر اين است كه تاسكين قدمتي 17000 يا 18000 هزار ساله دارد. براي اثبات اين ادعا روزنامه ايران مورخ 31/5/81 مطلبي را منتشر نموده كه درآن قدمت دماوند را از روي تكه سنگي در امامزاده تاسكين به دست آوردند كه آن سنگ، قدمت 18000 هزا ساله دارد و اكنون درموزه است.

محله هاي معروف درتاسكين

1-     دهن ( چون جنگ بود آنجا پناه گرفتند.در گذشته حكم يك پادگان راداشت.)

2-     قلعه حصارك ( قدمتي 400 ساله دارد و مي گويند پادگان دولت بوده چون در سطح بلندي واقع شده بود.)

3-     گشته ( در جنوب تاسكين واقع شده و در قديم دو بند آسياب داشته.)

4-     محله پايين ( در قديم محل سكونت شخص معروفي به نام شيخ علي محضردار و خاندان قضاوتي و زاهدي بود.)

5-     قلعه ميرمطهري

قوميت ( نام و ريشه يابي طوايف)

-         طايفه محمدرضا ( زاهديها و برنائيها)

-         طايفه گل محمد عباسي ( علامحسني)

-         يك عده از ساكنان اين محل كرد هستند كه به كردقوچان نسبشان ميرسد و چهار برادر به نامهاي حيدركرد، حيدر بيگ، باباتقي و جعفريان. طايفه باباتقي كه رسائيها هستند اكنون در اين محل زيادند.

-         يك عده از ساكنان اين محل به « آهي» معروف هستند.به علت اينكه اجدادآنها از روستاي آه از توابع رودهن و آبعلي به اين محل آمده اند.مثل طايفه رضايي و حسيني كه از نسل ميرعباسعلي مي باشند.

-         طايفه اصغري اصليت آنها گلپايگاني است كه فردي از آن ها به نام صفر غريبه مي آيد سربندان و بعد در تاسكين ازدواج مي كند.

-         طايفه نادي اصليت آنها شمالي است. ( نور مازندران)

-         طايفه روستايي اصليت آنها كرد جابان و سربندان مي باشد.

نام هاي مشهور و محلي

الف – كوه

1-     كوه عمر پشته، 2- كوه حصارك، 3- كوه قرقاز، 4- سرخه كوه ( به علت داشتن خاك سرخ) ، 5- پدر كوه، 6- دو گرده كوهك، 7- تپه سوزك، 8- كوه حپك و 9- زرين كوه

ب – رودخانه، چشمه ، آب معدني

رودخانه : كافر جوي ( چون يك نفر در آن غرق شده) و دوآب

ميشك جوي، جوي قوچ علي، نهر دهن، لبسره، جوي پي باغ

چشمه ها: چشمه چهل دختر، گردك، چشمه صفيه، چشمه اسد، چشمه ابوالحسن، چشمه غنچه

ج- بندر، غار

دو تا بند در قديم داشت: بند آسياب بالا، بند آسياب پايين. آبهاي اين دو بند آنقدر زياد بود كه سنگ آسياب كه دو خروار وزن داشت را توسط پره مي چرخاند و گندم را آرد مي كرد.

در قديم غاري بود كه اسمش دره غار بود و بعضي ها مي گويند افسانه است.

معدن: در دره شيرعلي، نزديك خاك سفيد معدن ماسه وجوددارد ، در دهن و تپه سوزك تمام سطوحش سفال وجوددارد.

سنگ: در كوه حصارك و همين طور ضلع شرقي كوه عمر پشته صخره اي است.

خاك: خاك شني دادر و همين طور در سرخه كوه ، خاك سرخ ( رس سنگين) وجوددارد.

امامزادگان

امزاده قاسم

بناهاي تاريخي

-         حمام خزينه كه جزو مسجده شده است.

-         قلعه مطهري كه تخريب و به پارك تبديل شده است.

-         در جنوب و جنوب غربي دو محوطه باستاني وجوددارد به نام دهن و قلعه حصارك كه در دوره اي خاص محل زندگي بوده است.

-         در فاصله يك كيلومتري در جنوب غربي محوطه باستاني دهن و حصارك ، تپه بلندي وجوددارد به نام «سوزك» كه قدمت زيادي دارد.

 

2-امام زاده قاسم

براي مشاهده اينجا را كليك كنيد.