اسامي نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي از دماوند و فيروزكوه 

نام و نام خانوادگي

دوره

كل آراء

تعداد آراي نماينده

ملاحظات

ميرزا سيد علي نقي مردنگي

اول

-

-

اطلاعات كافي در دست نيست

-

دوم

-

-

ظاهراً از اين دوره نماينده اي از دماوند به مجلس راه نيافته است

شيخ حسن آقا زاده

سوم

-

-

اطلاعات كافي در دست نيست

ميرزا محمد حسين صدرايي

چهارم

4753

3032

به تاريخ اول صفرالمظفر 1338ه ق

ميرزا محمد حسين صدرايي

پنجم

5788

1482

به تاريخ 25 محرم الحرام 1340 ه ق

ميرزا صادق خان (منتصر السلطان)

-

5466

 5351

نام‌برده از دوره ششم تا دوازدهم نماينده دماوند و فيروزكوه بوده است

علي دشتي

دوازدهم

-

-

اطلاعات كافي در دست نيست

علي دشتي

سيزدهم

-

-

اطلاعات كافي در دست نيست

جواد مسعودي

چهاردهم

10115

3421

مدير روزنامه ژورنال تهران

محمدعلي  مسعودي

پانزدهم

12745

12215

مدير روزنامه اطلاعات

محمدعلي مسعودي

شانزدهم

-

-

مدير روزنامه اطلاعات

سيد باقر موسوي جلالي

هفدهم

8800

5630

30/10/27 تا 30/11/4

محمدعلي مسعودي

هجدهم

9597

9017

مدير روزنامه پست تهران

محمد علي مسعودي

نوزدهم

 

 

 

قاسم مسعودي

بيستم

5848

5733

بهمن ماه 39

 

بيست و يكم

8344

5111

42/5/23

سيد مجيد محسني مهر

بيست و دوم

8008

75503

46/5/23

سيد مجيد محسني مهر

بيست و سوم

9411

8940

50/4/18

سيد ناصر نوربخش دماوندي

بيست و چهارم

16064

9010

54/3/30

چند نكته:

1-  دماوند در هيچ دوره‌اي در مجلس سنا نماينده نداشته است

2-  بحث از نمايندگان دوره اول تا پنجم احتياج به بررسي و دقت بيشتري دارد چرا كه نمايندگان 4 دوره اول مجلس شوراي ملي اكثراً افراد شايسته بوده‌اند. لذا بايد در اين باره كندوكاوي پيش صورت پذيرد.

3- از نمايندگان دوره پنجم و ششم به بعد هر چه كه به دورة آخر نزديك‌تر مي‌شويم انتخابات بيشتر از گذشته شكل فرمايشي به خود مي‌گيرد. تاآنجاكه در زمان مسعودي ها به شكل تقسيم ارث درآمده و از برادر به برادر و از پدر به پسر نمايندگي مردم به ارث مي‌رسد و آن قدر قضيه مضحك است كه با كمي دقت مي‌توان يافت چگونه مي‌شود در يك انتخابات فاصله كل آرا تا آرا نماينده فرمايشي فقط حدود 200 رأي باشد.

4-  تنها دوره‌اي كه بيانگر آراي واقعي مردم بوده و به قاطعيت مي‌توان گفت تقريبا همه مردم در آن شركت كرده‌اند (با توجه به اين نكته كه زنان در آن زمان در انتخابات شركت نمي‌كردند) دورة هفدهم است كه مرحوم آيت‌الله جلالي به نمايندگي واقعي مردم برگزيده شد. دورة هفدهم را بسنجيد با دورة پانزدهم.

محمد علي مسعودي از كل آرا 12745 راي، 12215 راي آورده است. در حالي كه مرحوم جلالي در 4 سال بعد كه بايد جمعيت بيشتري در انتخابات شركت كنند از مجموع 8800 راي 5630 راي را كسب كرده است. به‌راستي كدام راي واقعي است؟!

از دوره هفدهم به بعد نيز هميين داستان خنده‌آور ادامه مي يابد يعني نماينده انتصابي نه انتخابي.