خرمده(آخوربدين)

فهرست:

1-نام شناسي

2-امام زادگان


 
1-نام شناسي: 
2-امام زادگان:

امامزاده بي بي زبيده روستاي خرم ده دماوند 

براي مشاهده اينجا را كليك كنيد.