فهرست:

1-نام شناسي


 

روستاي چنار غرب دماوند

 برگرفته از كتاب دماوند و آثار تاريخي آن-اثر ناصر پازوكي طرودي

روستاي چنار غرب در فاصله 5/2 كيلومتري ضلع جنوبي جاده تهران – دماوند – فيروزكوه و در ضلع جنوبي پمپم بنزيت جديد الاحداث گرده سرحال و در موقعيت جغرافيايي 35 درجه و 41 دقيقه و 43.2 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 57 دقيقه و 41.0 ثانيه طول جغرافيايي  و در ارتفاع 1905 متر از سطح دريا و درميان دره اي كه در جهت شرقي – غربي امتداد مي يابد، گسترش يافته است.

روستاي چنار غرب در گذشته داراي وسعت زيادي نبوده است وتنها حدود سي خانوار جمعيت داشت اما در حال حاضر گسترش زيادي يافته و خانه هاي جديدالاحداث فراواني در آن ساخته شده است. احداث اين خانه هاي جديد موجب تخريب بافت قديم روستا شده و علاوه بر آن مزارع، باغات و زمينهاي اطراف را نيز در برگرفته است.جمعيت اين روستا در حال حاضر در تابستان حدود 80 خانوار و در زمستان حدود 20 خانوار مي باشد.

قبرستان روستاي چنار غرب در سمت غرب آن واقع شده و سنگ قبرهاي تاريخي فراواني كه قدمت آنها حدود يكصدو پنجاه سال مي باشد، در آن يافت مي شود. سنگ قبرها داراي خط زيبا وقاعده مندي نمي باشند اما روي اكثر آنها نقوش گل و بوته و شانه ديده مي شود. سنگ قبرهاي خانمها داراي نقش شانه هايي مي باشد كه دندانه دو طرفه دارندو سنگ قبرهاي مردها داراي نقش شانه هاي دندانه دار يكطرفه است.

مهمترين آثار فرهنگي – تاريخي روستاي چنار غرب يك باب حمام تاريخي ، يكدستگاه خانه تاريخي و چناركهنسالي بنام زيارتگاه مي باشد كه به معرفي اجمالي آن مي پردازيم.