صنايع دستي ، سوغات و محصولات دماوند

صنايع دستي: جاجيم، نمد، پارچه هاي نخي، روتختي، حوله، سفره، گيوه، منبت، معرق و ...

سوغاتي هاي دماوند: توتك، حلوا لوز، حلواهاي ديگر، نان محلي، آبنبات كيلان و ... .

محصولات دماوند: عسل، گردو، سيب درختي، هلو، گيلاس، گل و ... كه بعضي از نمونه هاي آن از محصولات منحصر به فرد است.