تاريخ 1391/09/07 زمان : 23:52:16
نام رکوعی
ايميل navidrokooii@yahoo.com
سايت http://tabiatvatamadon.persianblog.ir
پيام سلام ، دوست گرامی فسیلی که پیدا نمودید اولیش اسپینیفر بوده و دومی که شباهت به گیاه دارد از جمله فسیل های کاذب بشمار می آید چرا که فسیل نیست اکسید آهن و منگنز است و نامش دندريت يا دارواره است .